naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
profilace školy
charta školy
koncepce školy
kontakty
pedagogický sbor
pro žáky a rodiče
akce + fotogalerie
kroužky
soutěže
školní družina
mateřské školy
školní jídelna
výchovný poradce
zdravý životní styl
ŠVP
dokumenty
GDPR
školská rada
odkazy
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Ovoce školám
úvodní stránka

úvodní slovo

Vítáme vás na internetových stránkách 
Základní školy a Mateřské školy Třemešná.

aktuality a akce školy

Sešity na příští školní rok

Poslední den ve školním roce 2018/19
„Konec! Hurá, prázdniny! Dva měsíce volna…,“ ozývalo se ze všech koutů tříd i šaten naší školy.
                                                                                  
pokračování...

Den Rodiny
Den matek 12.5., Den rodiny 15.5., Den dětí 1.6. a Den otců 16.6. jsme oslavili jako "DEN RODINY" v pondělí 17. června v kulturním domě v Třemešné.
                                                                                  
pokračování...

Ročníková práce deváťáků
Ročníková práce našich žáků je stěžejním úkolem třetího, pátého, sedmého a devátého ročníku.
                                                                                  
pokračování...

Poslední výlet deváťáků
Červen patří výletům a nebyl by to závěr povinné školní docházky, kdyby deváťáci nevyjeli za hranice své školy, a to rovnou na dva dny.
                                                                                  
pokračování...

Sběr víček
jsme prováděli po celý školní rok 2018/2019.
                                                                                  
pokračování...

Přírodovědná soutěž – Zlatý list v Břidličné
Ráno 9.5.2019 v 6:40 hod. jsme se sešli před školou. Za chvíli byl odjezd autobusu.
                                                                                  
pokračování...

Pálení čarodějnic v Třemešné
Ve čtvrtek 2. 5. se u nás konalo PÁLENÍ ČARODĚJNIC, nazývané také filipojakubskou nocí. Charakterizuje ji pálení čarodějnic, na které se dříve věřilo.
                                                                                  
pokračování...

V Souboji čtenářů jsme úspěšně obstáli
Naši šesťáci se zapojili do soutěže s názvem Souboj čtenářů.
                                                                                  
pokračování...

V okresním kole recitační soutěže jsme vybojovali dva bronzy
Na konci března jelo šest našich finalistů recitační soutěže do Krnova, aby se zúčastnilo okresního kola Přehlídky dětských recitátorů.
                                                                                  
pokračování...

Školní kolo recitační soutěže
Ve středu 13. 3. 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
                                                                                  
pokračování...

Noční pozorování v SVČ Bruntál
Pátkem před jarními prázdninami pro mnohé žáky školní týden nekončil.
                                                                                  
pokračování...

Duch do domu
Před jarními prázdninami nás navštívili "duchové".
                                                                                  
pokračování...

Lyžařský kurz
Již poněkolikáté vyrazili naši žáci na lyžařský výcvik do Karlovy Studánky, který se konal od 11. do 15. února.
                                                                                  
pokračování...

Valentýn
Jde o svátek, který je rozšířen v mnoha zemích, a to zejména proto, že přátelství a láska jsou společné všem kulturám.
                                                                                  
pokračování...

Olympiáda v jazyce anglickém
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce proběhlo ve Středisku volného času v Krnově dne 13. února.
                                                                                  
pokračování...

Divadelní kus
Dalším počinem dramatického souboru TřemTY-JÁtr bylo vtipné zpracování klasické pohádky o Sněhurce s názvem "Něhurka a 7 Trapaslíků". 
                                                                                  
pokračování...

Naše tanečnice
Hudba, tanec, radost z pohybu. Návštěvníci dvou plesů pořádaných v kulturním domě v Třemešné měli možnost zhlédnout vystoupení tanečního kroužku naší školy.
                                                                                  
pokračování...

Zářivý úspěch v okresním kole Olympiády v českém jazyce
Přijímací zkoušky na střední školu jsou jednou z věcí, v níž každý deváťák musí uspět.
                                                                                  
pokračování...

O našem koncertě se dokonce psalo i v novinách
Náš sbor Labyrinth uspořádal pro lidi z širokého okolí již v pořadí druhý vánoční koncert, který se konal v místním kulturním domě 18. prosince.
                                                                                  
pokračování...

Kupujte, lidičky, perníčky i baněčky…
Tato slova zněla z mnoha stánků, které děti připravily pro každoroční vánoční trhy. 
                                                                                  
pokračování...

Předvánoční čas ve škole
Prosinec je podle naučného slovníku z roku 1887 nazýván podle srbského výrazu pro-sinjeti, což znamená přechod od nejkratšího dne ke dni přibývajícímu až ke světlosti.
                                                                                  
pokračování...

Kam na střední školu
Volba zaměstnání je pro žáky 9. ročníku věc nelehká, a ne vždy se jim podaří propojit práci s koníčkem. 
                                                                                  
pokračování...

Halloween
Na 90 dětí, žáků a rodičů se zúčastnilo akce pořádané žáky devátého ročníku - Halloween. Letos zahájil odpoledne "crazy doctor Martin" se svými pokusy, kterými zaujal všechny přihlížející.
                                                                                  
pokračování...

Dýně sem, dýně tam :-)
Dne 31. října, tedy v den, kdy anglicky mluvící země slaví Halloween, proběhla na naší škole soutěž o nejkrásnější dýni nazvanou Jack O´lantern.
                                                                                  
pokračování...

100
Sté výročí republiky jsme si připomněli v pátek 26. října v odpoledních hodinách ve společnosti rodičů, prarodičů a dalších vzácných hostů.
                                                                                  
pokračování...

Venom
Osmáci se rozhodli, že si zpestří svůj volný čas výletem do Opavy.
                                                                                  
pokračování...

‎Přespolní běh
Dne 2. 10. se naši nejmladší žáci zúčastnili přespolního běhu v Břidličné.
                                                                                  
pokračování...

Drakiáda
Dne 26. září se konala Svatováclavská drakiáda, kterou pořádala 9. třída.
                                                                                  
pokračování...

Pomůcky pro 4. a 5. ročník

Pomůcky pro 6. - 9. ročník

Společná snídaně ve škole
V pátek 22.6. 2018 jsme měli možnost posnídat ve škole.
                                                                                  
pokračování...

Hledání limitů v Kopřivnici
Své limity hledali ve středu 27. června sedmáci v Kopřivnici. V lanovém centru prokázali svou fyzickou zdatnost a odvahu, vyzkoušeli si odbornou první pomoc.
                                                                                  
pokračování...

Dva tovaryši
Od druhého pololetí na naší škole pracuje dramatický kroužek. V březnu začali žáci s nácvikem pohádky "Dva tovaryši".
                                                                                  
pokračování...

Ročníkové práce sedmé třídy
Mediální gramotnost, kritické myšlení, vyhledávání a zpracování informaci a komunikační kompetence.
                                                                                  
pokračování...

Den dětí
Dnes jsme s dětmi prvního stupně prožili krásný den věnovaný jejich svátku.
                                                                                  
pokračování...

Osmáci v Praze
Dne 27. 5. jsme se vydali do Prahy. Vyjeli jsme brzy ráno vlakem z Třemešné.
                                                                                  
pokračování...

Včelař v mateřské škole :-)
Vašek Kelemen se věnuje včelařství, o kterém mimo jiné bude také jeho ročníková práce.
                                                                                  
pokračování...

Turnaj v pexesu
Novou i již zažitou slovní zásobu si osmáci procvičili v ruském jazyce pomocí turnaje v pexesu.
                                                                                  
pokračování...

Mléko a ovoce zdarma po celý školní rok
Zatím, co v loňském školním roce si mohli žáci naší školy kupovat dotovaná mlíčka, děti prvního stpeně dostávali ovoce a zeleninu zdarma, tak v letošním školním roce to je úplně jinak.
                                                                                  
pokračování...

Ukončení sběru odpadových surovin pro tento školní rok
Vážení rodiče a děti, dnešním dnem jsem ukončila sběry odpadových surovin - papíru, vršků z Pet lahví, (jen z pet lahví, které uchovávají jakékoliv pití) , drobného elektroodpadu a baterií.
                                                                                  
pokračování...

AJ venku :-)
Že je stupňování přídavných jmen nuda?
                                                                                  
pokračování...

Den Země
Žáci šesté a sedmé třídy se v rámci projektu "Hrdá škola" rozhodli pro pokus, jehož výsledky budou znát až za rok. 
                                                                                  
pokračování...

Ukliďme si Česko s naší MŠ
Akce "Ukliďme si Česko" se s námi zúčastnila i naše Mateřská škola při Základní škole v Třemešné.
                                                                                  
pokračování...

Ukliďme si Česko
Akce "Ukliďme si Česko" proběhla na naší škole 6.4.2018.
                                                                                  
pokračování...

Hravá věda pro 1.,2.,4. ročník
Žáci si ukázali a vyzkoušeli plno pokusů s obyčejnými předměty denní potřeby.
                                                                                  
pokračování...

Plickers
Aplikace Plickers je jednoduchý nástroj, který může nejen zpestřit výuku, ale také ukázat žákovi bezprostřední zpětnou vazbu na zodpovězené otázky, či jeho aktuální znalosti v daném předmětu.
                                                                                  
pokračování...

SAJ
Do okresního kola soutěže v anglickém jazyce se po těsném vítězství v kole školním probojoval Jakub Šperl z osmého ročníku.
                                                                                  
pokračování...

Do you speak English?
Třeťáci se od září seznamují s novým jazykem, s angličtinou. Prostřednictvím her, písniček a pohádek, ale také prostým psaním a čtením tak zvládli mnoho okruhů slovní zásoby.
                                                                                  
pokračování...

Lyžařský kurz
Karlova Studánka hostila naše sportovce. I letos se vypravila skupina našich žáků na lyžařský kurz, tentokráte pod vedením pana učitele Jana Pokorného.
                                                                                  
pokračování...

Jak procvičit slovní zásobu?
V dnešní moderní době občas žáky potěší výměna moderní techniky za obyčejné pomůcky, se kterými také může být legrace, a které splní svůj účel stejně, jako třeba interaktivní tabule.
                                                                                  
pokračování...

Valentýn
Klasika, tradice, zvyk, obyčej... ať už to nazveme jakkoli, je Valentýnská pošta na naší škole každoroční záležitostí, které se ujímají nejstarší žáci na škole.
                                                                                  
pokračování...

Pestrá výuka
V následující galerii fotografií si můžete prohlédnout, jak pestrou mají výuku naši nejmenší, naši prvňáčci. 
                                                                                  
pokračování...

Kam po základní škole?
Naši nejstarší žáci stojí před rozhodnutím - Kam po základní škole?
                                                                                  
pokračování...

Předvánoční čas
Předvánoční čas je časem rozjímání, pohody, radosti. O tu jsme se chtěli podělit také s těmi, kteří si ji ohromně zaslouží.
                                                                                  
pokračování...

Labyrinth
Koncem prosince mohli naši příznivci zažít krásnou předvánoční náladu na koncertě sboru Labyrinth tvořeného z většiny žáků naší školy.
                                                                                  
pokračování...

Školní vánoční jarmark
Již druhý školní vánoční jarmark proběhl dne 1. prosince v podvečer.
                                                                                  
pokračování...

KROKUS
Představujeme Vám projekt KROKUS, do kterého se naše škola poprvé zapojila.
                                                                                  
pokračování...

Halloween
Klauni, kostlivci, čarodějnice, duchové a zombie... Na ty všechny se připravila strašidla z devátého ročníku.
                                                                                  
pokračování...

Jak na první pomoc?
"První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život."
                                                                                  
pokračování...

Strom, stromy, les…
V hodinách prvouky jsme si povídali o podzimním počasí, přírodninách, ale také o lese a stromech. Abychom vše lépe poznali, vydali jsme se na procházku přírodou.
                                                                                  
pokračování...

Suit up den :-)
Pátek 13. nemusí nutně znamenat nešťastný den. Pro nás to tedy rozhodně neplatilo.
                                                                                  
pokračování...

Drakiáda
Ve čtvrtek 12. října zorganizovali žáci devátého ročníku pod vedením tř. uč. J. Pokorného další ročník Drakiády.
                                                                                  
pokračování...

Vybíjená
Turnaj dívek druhého stupně ve vybíjené.
                                                                                  
pokračování...

Učení není žádné mučení
To jsme si potvrdili, když jsme se začali učit další písmenko E a také počítat od jedné do pěti.
                                                                                  
pokračování...

Prvňáčkův týden
Do výuky zahrnujeme činnostní, dramatické a další prvky. Děti se v týdnu učily písmenko A a to tak, že se na chvíli proměnily v anděla a jemnými pohyby představovali pomocí šátků andílky.
                                                                                  
pokračování...

Mind map…
Myšlenkovou mapou až k dopisu došli žáci osmé i deváté třídy.
                                                                                  
pokračování...

pomůcky 1.stupeň

pomůcky 2.stupeňBeseda s myslivci
Již tradicí se stává beseda s myslivci z místního mysliveckého sdružení. 
                                                                                  
pokračování...

Prvňáci na výpravě po škole…
Malé průzkumníky jste mohli potkat v úterý a ve středu v prostorách naší školy.
                                                                                  
pokračování...

Ročníkové práce
Konec školního roku se nesl v duchu prokazování dovedností, znalostí a kompetencí. 
                                                                                  
pokračování...

Ročníkové práce 7.třídy
V pondělí 26.6.2017 patřilo odpoledne prezentacím ročníkových prací žáků 7. třídy. 
                                                                                  
pokračování...

facebook

Mensa ČR

to jsme my

to jsme my

kroužky

Mládež
za lidská práva

fotoalbum

fotoalbum MŠ

brožurka

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

jídelníček

kalendář

kde nás najdete

Nadační příspěvek od

dnes má svátek

návštěvník číslo

   

 

úřední e-deska

ICT nás baví

Interaktivní cesta za poznáním

NEREO e-learning

EU peníze školám

moje EL-KA

akce ZŠ a MŠ

Březen, duben

Leden, únor

Prosinec

Inkoustová technika

Další výrobky

Stále říjen...

Říjen

Přetahovaná

Září 2018

Velké prádlo

Malování nití

Máme nové míče
na cvičení

Pěkné odpoledne
ve školní družině jsme zažili

Další jarní kytky
k výzdobě školní družiny

První jarní hry venku

Jarní tvoření
ve školní družině

Péče o zoubky

I´m reading...Are you reading? (Čtu....Čteš?)

Trocha sněhu, 
ale hodně radosti

Důkaz o proudění vzduchu